TRT Live Kodi Stream Sky uk espn SRF VLC

TRT Live Kodi Stream Sky uk espn SRF VLC#EXTINF:-1,====== Turkish =======
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81275.ts
#EXTINF:-1,TR: A HBR HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81274.ts
#EXTINF:-1,TR: A Melodi
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81273.ts
#EXTINF:-1,TR: A Spor HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81272.ts
#EXTINF:-1,TR: A2 Tv
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81271.ts
#EXTINF:-1,TR: Adana
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81270.ts
#EXTINF:-1,TR: Akilli TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81269.ts
#EXTINF:-1,TR: Altas
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81268.ts
#EXTINF:-1,TR: Anadolu Vuslat
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81267.ts
#EXTINF:-1,TR: Animal Planet
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81266.ts
#EXTINF:-1,TR: AS TV Bursa
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81265.ts
#EXTINF:-1,TR: Atlas
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81264.ts
#EXTINF:-1,TR: ATV HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81263.ts
#EXTINF:-1,TR: Baby TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81262.ts
#EXTINF:-1,TR: Bengu Turk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81261.ts
#EXTINF:-1,TR: Beyaz HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81260.ts
#EXTINF:-1,TR: Bloomberg
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81259.ts
#EXTINF:-1,TR: BS TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81258.ts
#EXTINF:-1,TR: Cartoon Network
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81257.ts
#EXTINF:-1,TR: Cem TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81256.ts
#EXTINF:-1,TR: Cinemax
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81255.ts
#EXTINF:-1,TR: CNN Turk HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81254.ts
#EXTINF:-1,TR: Damla TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81253.ts
#EXTINF:-1,TR: DaVinci Learning
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81252.ts
#EXTINF:-1,TR: Digimax 2 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81251.ts
#EXTINF:-1,TR: Digimax HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81250.ts
#EXTINF:-1,TR: Discovery Channel HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81249.ts
#EXTINF:-1,TR: Discovery Science
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81248.ts
#EXTINF:-1,TR: Discovery Showcase
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81247.ts
#EXTINF:-1,TR: Disney Channel HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81246.ts
#EXTINF:-1,TR: Disney Junior
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81245.ts
#EXTINF:-1,TR: Dizi TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81244.ts
#EXTINF:-1,TR: Dolunay Int
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81243.ts
#EXTINF:-1,TR: Dost
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81242.ts
#EXTINF:-1,TR: Dream Turk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81241.ts
#EXTINF:-1,TR: Dream TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81240.ts
#EXTINF:-1,TR: Duck
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81239.ts
#EXTINF:-1,TR: Ege
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81238.ts
#EXTINF:-1,TR: Ekin Turk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81237.ts
#EXTINF:-1,TR: Euro D
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81236.ts
#EXTINF:-1,TR: Eurostar HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81235.ts
#EXTINF:-1,TR: Fanatik TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81234.ts
#EXTINF:-1,TR: FB TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81233.ts
#EXTINF:-1,TR: FB TV Spor
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81232.ts
#EXTINF:-1,TR: Fil TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81231.ts
#EXTINF:-1,TR: Flash TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81230.ts
#EXTINF:-1,TR: Fox Crime
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81229.ts
#EXTINF:-1,TR: Fox HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81228.ts
#EXTINF:-1,TR: Full Aksiyon
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81227.ts
#EXTINF:-1,TR: FX TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81226.ts
#EXTINF:-1,TR: GS TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81225.ts
#EXTINF:-1,TR: Haber Turk HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81224.ts
#EXTINF:-1,TR: Halk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81223.ts
#EXTINF:-1,TR: Hilal
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81222.ts
#EXTINF:-1,TR: History
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81221.ts
#EXTINF:-1,TR: IMC
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81220.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 24
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81219.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 26
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81218.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 5
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81217.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 7 Avrupa
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81216.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal 7 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81215.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal A
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81214.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal B
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81213.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal D HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81212.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal Firat
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81211.ts
#EXTINF:-1,TR: Kanal Tek
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81210.ts
#EXTINF:-1,TR: Kardelen TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81209.ts
#EXTINF:-1,TR: Kon TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81208.ts
#EXTINF:-1,TR: Koy TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81207.ts
#EXTINF:-1,TR: Kral Pop
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81206.ts
#EXTINF:-1,TR: Kral TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81205.ts
#EXTINF:-1,TR: Lalegul TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81204.ts
#EXTINF:-1,TR: Loca 1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81203.ts
#EXTINF:-1,TR: Loca 3
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81202.ts
#EXTINF:-1,TR: Loca2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81201.ts
#EXTINF:-1,TR: Minika Cocuk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81200.ts
#EXTINF:-1,TR: Minika Go
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81199.ts
#EXTINF:-1,TR: Movie Smart Gold
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81198.ts
#EXTINF:-1,TR: Movie Smart Turk HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81197.ts
#EXTINF:-1,TR: Moviemax Star
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81196.ts
#EXTINF:-1,TR: Moviemax Turk HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81195.ts
#EXTINF:-1,TR: Nick JR
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81194.ts
#EXTINF:-1,TR: Nickelodeon
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81193.ts
#EXTINF:-1,TR: NR1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81192.ts
#EXTINF:-1,TR: NTV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81191.ts
#EXTINF:-1,TR: NTV Spor HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81190.ts
#EXTINF:-1,TR: Planet Turk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81189.ts
#EXTINF:-1,TR: Planete Cocuk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81188.ts
#EXTINF:-1,TR: Planete Mutfak
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81187.ts
#EXTINF:-1,TR: Planete Pembe
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81186.ts
#EXTINF:-1,TR: Power Turk HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81185.ts
#EXTINF:-1,TR: Power TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81184.ts
#EXTINF:-1,TR: Rumeli
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81183.ts
#EXTINF:-1,TR: Samanyolu TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81182.ts
#EXTINF:-1,TR: Semerkand TV HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81181.ts
#EXTINF:-1,TR: Seymen
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81180.ts
#EXTINF:-1,TR: Show HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81179.ts
#EXTINF:-1,TR: Show Max
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81178.ts
#EXTINF:-1,TR: Show Tv Avrupa
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81177.ts
#EXTINF:-1,TR: Sky 360
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81176.ts
#EXTINF:-1,TR: Sports TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81175.ts
#EXTINF:-1,TR: Star TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81174.ts
#EXTINF:-1,TR: Tarim TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81173.ts
#EXTINF:-1,TR: Tay TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81172.ts
#EXTINF:-1,TR: TGRT Haber HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81171.ts
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81170.ts
#EXTINF:-1,TR: Tivibu Spor 2 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81169.ts
#EXTINF:-1,TR: TLC
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81168.ts
#EXTINF:-1,TR: TMB
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81167.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81166.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT AVAZ HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81165.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Belgesel HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81164.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Cocuk
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81163.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Diyanet HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81162.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT HABER HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81161.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Kurdi HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81160.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Muzik HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81159.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT OKUL
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81158.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT SPOR HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81157.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT Turk HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81156.ts
#EXTINF:-1,TR: TRT World HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81155.ts
#EXTINF:-1,TR: Türkmax Gurme HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81154.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 2 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81153.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 2000
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81152.ts
#EXTINF:-1,TR: TV 6
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81151.ts
#EXTINF:-1,TR: TV EM
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81150.ts
#EXTINF:-1,TR: TV Net
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81149.ts
#EXTINF:-1,TR: TV52 Ordu
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81148.ts
#EXTINF:-1,TR: TV8 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81147.ts
#EXTINF:-1,TR: TVEM
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81146.ts
#EXTINF:-1,TR: Ulke HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81145.ts
#EXTINF:-1,TR: Ulusal Kanal
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81144.ts
#EXTINF:-1,TR: World Travel Channel
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81143.ts
#EXTINF:-1,TR: Yaban
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81142.ts
#EXTINF:-1,TR: Yol
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81141.ts
#EXTINF:-1,**** Swiss TV ****
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92898.ts
#EXTINF:-1,CH:  3 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92892.ts
#EXTINF:-1,CH:  4 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92891.ts
#EXTINF:-1,CH:  5 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92890.ts
#EXTINF:-1,CH: Acht HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92889.ts
#EXTINF:-1,CH: Canal Alpha (Neuchâtel)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92875.ts
#EXTINF:-1,CH: Die Neue Zeit TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92879.ts
#EXTINF:-1,CH: KANAL 9 (deutsch)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92878.ts
#EXTINF:-1,CH: KANAL 9 (francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92877.ts
#EXTINF:-1,CH: RSI LA1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92895.ts
#EXTINF:-1,CH: RSI LA2 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92894.ts
#EXTINF:-1,CH: SRF 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92897.ts
#EXTINF:-1,CH: SRF 2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92896.ts
#EXTINF:-1,CH: Swiss 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92893.ts
#EXTINF:-1,CH: Tele M1 (Mittelland)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92876.ts
#EXTINF:-1,CH: TELE ZURICH
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92880.ts
#EXTINF:-1,CH: Tele1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92874.ts
#EXTINF:-1,CH: TeleBärn
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92881.ts
#EXTINF:-1,CH: Telebasel
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92873.ts
#EXTINF:-1,CH: TeleBielingue.
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92882.ts
#EXTINF:-1,CH: Teleclub Cinema
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92884.ts
#EXTINF:-1,CH: Teleclub Prime
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92885.ts
#EXTINF:-1,CH: Teleclub Star
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92886.ts
#EXTINF:-1,CH: TV24 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92888.ts
#EXTINF:-1,CH: TV25 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92887.ts
#EXTINF:-1,CH: TVO
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92883.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: ========= UPC My Sports Channels =========
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92920.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 1 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92917.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 1 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92907.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 2 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92916.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 2 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92906.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 3 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92915.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 3 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92905.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 4 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92914.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 4 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92904.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 5 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92913.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 5 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92903.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 6 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92912.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 6 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92902.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 7 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92911.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 7 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92901.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 8 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92910.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 8 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92900.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 9 FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92909.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports 9 FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92899.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports FHD (CH)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92918.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: Sky MySports FHD (En Francais)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92908.ts
#EXTINF:-1,VIP:CH: UPC My Sports FHD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/92919.ts
#EXTINF:-1,======= UK =========
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/80439.ts
#EXTINF:-1,UK: 3E Ireland
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82319.ts
#EXTINF:-1,UK: Baby TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82270.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82330.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 4 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82326.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC News HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82327.ts
#EXTINF:-1,UK: BoomeRang
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82271.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82344.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport 2 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82343.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport 3 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82342.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport ESPN HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82341.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport Extra 1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82340.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport Extra 2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82339.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport Extra 3
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82338.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport Extra 4
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82337.ts
#EXTINF:-1,UK: BT Sport Extra 5
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82336.ts
#EXTINF:-1,UK: Cartoon Network
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82277.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS Action
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82266.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS Drama
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82265.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS Reality
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82264.ts
#EXTINF:-1,UK: Channel 4
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82259.ts
#EXTINF:-1,UK: CHANNEL 5
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82324.ts
#EXTINF:-1,UK: Cinema Premiere (Beauty and the Beast 2017)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82301.ts
#EXTINF:-1,UK: Comedy Central
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82305.ts
#EXTINF:-1,UK: Disney Junior
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82278.ts
#EXTINF:-1,UK: DW English
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82250.ts
#EXTINF:-1,UK: E!
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82318.ts
#EXTINF:-1,UK: EDGE SPORT HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82333.ts
#EXTINF:-1,UK: Eir Sport 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82335.ts
#EXTINF:-1,UK: Eleven Sports 1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82332.ts
#EXTINF:-1,UK: Film 4 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82261.ts
#EXTINF:-1,UK: FOX SD.
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82308.ts
#EXTINF:-1,UK: Gold TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82282.ts
#EXTINF:-1,UK: HBO
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82283.ts
#EXTINF:-1,UK: HBO Comedy HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82284.ts
#EXTINF:-1,UK: Hunting Channel
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82249.ts
#EXTINF:-1,UK: Insight HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82248.ts
#EXTINF:-1,UK: INVESTIGATION DISCOVERY
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82247.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82316.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 2 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82315.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 3
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82314.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 4
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82313.ts
#EXTINF:-1,UK: Itv Encore
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82317.ts
#EXTINF:-1,UK: More4
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82325.ts
#EXTINF:-1,UK: Movies 4 Men
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82268.ts
#EXTINF:-1,UK: Movies24
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82267.ts
#EXTINF:-1,UK: Movies4Man1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82269.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Base
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82241.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Base HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82235.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Classic
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82236.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Dance
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82238.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82244.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Hits
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82240.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Hits HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82234.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Love
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82239.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Music
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82242.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV Rocks
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82237.ts
#EXTINF:-1,UK: NIck JR
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82276.ts
#EXTINF:-1,UK: Nick JR 1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82273.ts
#EXTINF:-1,UK: Nick JR Peppa
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82272.ts
#EXTINF:-1,UK: Nickelodeon
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82275.ts
#EXTINF:-1,UK: NickToons
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82274.ts
#EXTINF:-1,UK: Premier Sports
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82334.ts
#EXTINF:-1,UK: RTE J.R
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82320.ts
#EXTINF:-1,UK: RTE NEWS
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82323.ts
#EXTINF:-1,UK: RTE One
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82321.ts
#EXTINF:-1,UK: RTE Two
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82322.ts
#EXTINF:-1,UK: Russia Today News
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82246.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY Atlantic HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82302.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Living
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82281.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky MotoGP
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82245.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies  Premiere
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82299.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Action
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82295.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Action & Adventure HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82298.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Comedy HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82293.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Crime &Thriller HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82290.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY Movies Disney HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82280.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Drama & Romance
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82292.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Drama & Romance.
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82291.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Family HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82294.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Greats HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82287.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Hits Showcase HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82297.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY Movies Premier HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82300.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Sci-fi & Horror HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82288.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Movies Select
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82286.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky One HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82304.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS ACTION HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82349.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS ARENA HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82348.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS CRICKET HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82347.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS F1 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82345.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS FOOTBALL HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82352.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS GOLF HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82346.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS MAIN EVENT HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82353.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS MIX HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82354.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS NEWS HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82355.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS PREMIER LEAGUE HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82351.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS PREMIER LEAGUE HD (IRELAND)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82350.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Thriller
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82289.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY Two HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82303.ts
#EXTINF:-1,UK: SkySelect
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82285.ts
#EXTINF:-1,UK: SkyShowcase
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82296.ts
#EXTINF:-1,UK: Sony Max
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82254.ts
#EXTINF:-1,UK: Sony Movie
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82251.ts
#EXTINF:-1,UK: Sony Sab UK
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82252.ts
#EXTINF:-1,UK: SONY TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82253.ts
#EXTINF:-1,UK: Star Gold UK
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82255.ts
#EXTINF:-1,UK: Star LifeOK (hindi)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82256.ts
#EXTINF:-1,UK: SYFY
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82310.ts
#EXTINF:-1,UK: TCM (film)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82307.ts
#EXTINF:-1,UK: TLC-IRELAND
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82311.ts
#EXTINF:-1,UK: True Movies 1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82263.ts
#EXTINF:-1,UK: True Movies 2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82262.ts
#EXTINF:-1,UK: VH1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82243.ts
#EXTINF:-1,UK: Watch
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82312.ts
#EXTINF:-1,UK:Alibi
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82257.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC Two
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82329.ts
#EXTINF:-1,UK:BBC_one
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82331.ts
#EXTINF:-1,UK:CBBC Three
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82328.ts
#EXTINF:-1,UK:Disney XD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82279.ts
#EXTINF:-1,UK:Film 4
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82260.ts
#EXTINF:-1,UK:FOX
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82309.ts
#EXTINF:-1,UK:Life Time
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/82306.ts
#EXTINF:-1,======= USA ======
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81424.ts
#EXTINF:-1,US: 360 North
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81423.ts
#EXTINF:-1,US: A & E
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81422.ts
#EXTINF:-1,US: ABC News HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81421.ts
#EXTINF:-1,US: AFN MOVIE
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81420.ts
#EXTINF:-1,US: AFN PULSE
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81419.ts
#EXTINF:-1,US: AFN SPORTS
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81418.ts
#EXTINF:-1,US: AFN SPORTS 2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81417.ts
#EXTINF:-1,US: Amazing Facts TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81416.ts
#EXTINF:-1,US: AMC HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81415.ts
#EXTINF:-1,US: AMG TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81414.ts
#EXTINF:-1,US: Animal Planet
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81413.ts
#EXTINF:-1,US: Bein Sports USA HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81412.ts
#EXTINF:-1,US: Beto TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81411.ts
#EXTINF:-1,US: Bloomberg
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81410.ts
#EXTINF:-1,US: Boston City TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81409.ts
#EXTINF:-1,US: Bravo HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81408.ts
#EXTINF:-1,US: BYU Sports TV HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81407.ts
#EXTINF:-1,US: C-Span1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81406.ts
#EXTINF:-1,US: CBS HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81405.ts
#EXTINF:-1,US: CBS News HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81404.ts
#EXTINF:-1,US: CBSN HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81403.ts
#EXTINF:-1,US: CNBC
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81402.ts
#EXTINF:-1,US: CNBS HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81401.ts
#EXTINF:-1,US: CNN HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81400.ts
#EXTINF:-1,US: Comedy Central HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81399.ts
#EXTINF:-1,US: Cpac
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81398.ts
#EXTINF:-1,US: E!
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81397.ts
#EXTINF:-1,US: ESPN HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81396.ts
#EXTINF:-1,US: Fight Network
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81395.ts
#EXTINF:-1,US: Food Network
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81394.ts
#EXTINF:-1,US: Fox 59 News
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81393.ts
#EXTINF:-1,US: Fox HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81392.ts
#EXTINF:-1,US: Fox Sports 506 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81391.ts
#EXTINF:-1,US: FX HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81390.ts
#EXTINF:-1,US: Global TV BC
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81389.ts
#EXTINF:-1,US: Global TV Halifax
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81388.ts
#EXTINF:-1,US: Global TV Toronto
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81387.ts
#EXTINF:-1,US: H2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81386.ts
#EXTINF:-1,US: Hallmark
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81385.ts
#EXTINF:-1,US: HBO Comedy
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81384.ts
#EXTINF:-1,US: HBO Family
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81383.ts
#EXTINF:-1,US: HBO HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81382.ts
#EXTINF:-1,US: HBO SIGNATURE
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81381.ts
#EXTINF:-1,US: HBO ZONE
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81380.ts
#EXTINF:-1,US: HGTV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81379.ts
#EXTINF:-1,US: HIFI
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81378.ts
#EXTINF:-1,US: HSN 1
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81377.ts
#EXTINF:-1,US: HSN 2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81376.ts
#EXTINF:-1,US: KTVU News
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81375.ts
#EXTINF:-1,US: LIFETIME HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81374.ts
#EXTINF:-1,US: Max West
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81373.ts
#EXTINF:-1,US: Mello TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81372.ts
#EXTINF:-1,US: Miami TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81371.ts
#EXTINF:-1,US: Motor Sports 7 HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81370.ts
#EXTINF:-1,US: Mute TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81369.ts
#EXTINF:-1,US: Nasa TV HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81368.ts
#EXTINF:-1,US: National Geographic HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81367.ts
#EXTINF:-1,US: NBA HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81366.ts
#EXTINF:-1,US: NBC Golf HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81365.ts
#EXTINF:-1,US: NBC HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81364.ts
#EXTINF:-1,US: News 12
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81363.ts
#EXTINF:-1,US: Nickelodeon HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81362.ts
#EXTINF:-1,US: O.W.N HD (oprah winfrey network)
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81361.ts
#EXTINF:-1,US: PAG HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81360.ts
#EXTINF:-1,US: PBS HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81359.ts
#EXTINF:-1,US: Pocker Central
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81358.ts
#EXTINF:-1,US: Redbull TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81357.ts
#EXTINF:-1,US: RT America HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81356.ts
#EXTINF:-1,US: RT Documentary
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81355.ts
#EXTINF:-1,US: Showtime 2
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81354.ts
#EXTINF:-1,US: Showtime HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81353.ts
#EXTINF:-1,US: Showtime West
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81352.ts
#EXTINF:-1,US: Sony Movie Channel HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81351.ts
#EXTINF:-1,US: Sports Night
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81350.ts
#EXTINF:-1,US: TBS HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81349.ts
#EXTINF:-1,US: Tech Channel
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81348.ts
#EXTINF:-1,US: Ten Cricket
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81347.ts
#EXTINF:-1,US: The Florida Channel
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81346.ts
#EXTINF:-1,US: TLC
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81345.ts
#EXTINF:-1,US: TNT HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81344.ts
#EXTINF:-1,US: Toonami Aftermath
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81343.ts
#EXTINF:-1,US: TSC
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81342.ts
#EXTINF:-1,US: TV Land
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81341.ts
#EXTINF:-1,US: UC TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81340.ts
#EXTINF:-1,US: USA Network
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81339.ts
#EXTINF:-1,US: Versus NBA HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81338.ts
#EXTINF:-1,US: WE TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81337.ts
#EXTINF:-1,US: Weather Channel
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81336.ts
#EXTINF:-1,US: WGN News Chicago
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81335.ts
#EXTINF:-1,US: Willow Cricket HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81334.ts
#EXTINF:-1,US: World Fashion HD
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81333.ts
#EXTINF:-1,US: WXYZ TV
http://realspeedymomy.com:8000/live/Nando/123456/81332.ts
Next Post Previous Post