Germany DE sportdigital uk itv bbc sky football

Germany DE sportdigital uk itv bbc sky football

#EXTINF:-1,●•★●• UNITED KINGDOM ●•★●
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8444.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC FOUR
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8436.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC ONE
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8438.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC TWO
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8437.ts
#EXTINF:-1,UK: BOX NATION
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8397.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORT 1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8396.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORT 2 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8395.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORT EUROPE HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8394.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORTS 3 HD/SD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8393.ts
#EXTINF:-1,UK: BT SPORTS ESPN
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8392.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS ACTION
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8391.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS DRAMA
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8390.ts
#EXTINF:-1,UK: CBS REALITY
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8389.ts
#EXTINF:-1,UK: DISCOVERY
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8388.ts
#EXTINF:-1,UK: DISCOVERY HISTORY
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8386.ts
#EXTINF:-1,UK: DISNEY CHANNEL
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8385.ts
#EXTINF:-1,UK: ESPN HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8384.ts
#EXTINF:-1,UK: EUROSPORT 1
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8383.ts
#EXTINF:-1,UK: EUROSPORTS 2
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8382.ts
#EXTINF:-1,UK: Film_4_UK
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8427.ts
#EXTINF:-1,UK: Fox
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8426.ts
#EXTINF:-1,UK: HistoryChannel
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8387.ts
#EXTINF:-1,UK: horror ch  1
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8398.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 1
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8435.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 2
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8434.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 3
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8433.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV 4
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8432.ts
#EXTINF:-1,UK: ITV_BE
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8431.ts
#EXTINF:-1,UK: Living_UK
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8425.ts
#EXTINF:-1,UK: More4
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8424.ts
#EXTINF:-1,UK: Movies_4_Men
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8423.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8381.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV BASE
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8380.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV DANCE
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8379.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV EUROPE
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8378.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV HITS
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8377.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV LIVE
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8376.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV MUSIC
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8375.ts
#EXTINF:-1,UK: MTV ROCKS
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8374.ts
#EXTINF:-1,UK: NAT GEO WILD HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8419.ts
#EXTINF:-1,UK: RTE1
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8422.ts
#EXTINF:-1,UK: RTE2
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8421.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY ACTION HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8411.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY ATLANTIC HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8418.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY COMEDY HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8410.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY DRAMA HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8409.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY HITS HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8408.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES COMEDY
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8416.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES CRIME
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8415.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES GREATS HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8414.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES SELECT HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8413.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY ONE HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8420.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY PREMIERE HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8407.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SCFI/HOR
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8406.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SCFI/HORROR HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8417.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SELECT HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8405.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sport F1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8404.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8403.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky sports 2 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8402.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 3 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8401.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 4 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8400.ts
#EXTINF:-1,UK: Sky Sports 5 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8399.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY SPORTS NEWS HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8412.ts
#EXTINF:-1,UK: TCM
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8430.ts
#EXTINF:-1,UK: True_Movies
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8429.ts
#EXTINF:-1,UK: UK-ANIMAL-PLANET
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8373.ts
#EXTINF:-1,UK: Yesterday
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8428.ts
#EXTINF:-1,●•★●• GERMANY ●•★●
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8445.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 1HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7936.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 2 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7937.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 3 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7938.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 4 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7939.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 5 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7940.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 6 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7941.ts
#EXTINF:-1,DE Sky Select 7 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7942.ts
#EXTINF:-1,DE SkySelect HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7943.ts
#EXTINF:-1,DE- 13Th Street HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7944.ts
#EXTINF:-1,DE- Disney Cinemagic HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7945.ts
#EXTINF:-1,DE- Disney Junior HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7946.ts
#EXTINF:-1,DE- Disney XD HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7947.ts
#EXTINF:-1,DE- Nat Geo HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7948.ts
#EXTINF:-1,DE- SKY ATLANTIC HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7949.ts
#EXTINF:-1,DE- Sky Cinema   24 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7950.ts
#EXTINF:-1,DE- Sky Cinema  1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7951.ts
#EXTINF:-1,DE- Sky Cinema Action HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7952.ts
#EXTINF:-1,DE- Sky Cinema Family HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7953.ts
#EXTINF:-1,DE- Sport 1  HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7954.ts
#EXTINF:-1,DE- TNT Film (TCM) Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7955.ts
#EXTINF:-1,DE: 13th Street Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7956.ts
#EXTINF:-1,DE: AXN HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7957.ts
#EXTINF:-1,DE: Boomerang Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7958.ts
#EXTINF:-1,DE: Cartoon Network Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7959.ts
#EXTINF:-1,DE: Classica Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7960.ts
#EXTINF:-1,DE: Das Erste HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7961.ts
#EXTINF:-1,DE: Das Erste Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7962.ts
#EXTINF:-1,DE: Discovery Channel HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7963.ts
#EXTINF:-1,DE: Discovery Channel Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7964.ts
#EXTINF:-1,DE: Disney Channel HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7965.ts
#EXTINF:-1,DE: Disney Cinemagic Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7966.ts
#EXTINF:-1,DE: Disney Junior Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7967.ts
#EXTINF:-1,DE: Disney XD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7968.ts
#EXTINF:-1,DE: DMAX
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7969.ts
#EXTINF:-1,DE: E! Entertainm. HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7970.ts
#EXTINF:-1,DE: Eurosport 1 HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7971.ts
#EXTINF:-1,DE: Eurosport 2 HD Xtra Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7972.ts
#EXTINF:-1,DE: Eurosport 2HD Lokal
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7973.ts
#EXTINF:-1,DE: Family TV HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7974.ts
#EXTINF:-1,DE: FC Bayern TV Full HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7975.ts
#EXTINF:-1,DE: FC Bayern TV HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7976.ts
#EXTINF:-1,DE: Fox Serie Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7978.ts
#EXTINF:-1,DE: Franken TV local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7979.ts
#EXTINF:-1,DE: Goldstar TV Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7980.ts
#EXTINF:-1,DE: History HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7981.ts
#EXTINF:-1,DE: Jukebox Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7982.ts
#EXTINF:-1,DE: Junior Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7983.ts
#EXTINF:-1,DE: KABEL eins HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7984.ts
#EXTINF:-1,DE: Kabel eins Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7985.ts
#EXTINF:-1,DE: Motorvision TV Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7987.ts
#EXTINF:-1,DE: N24 HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7988.ts
#EXTINF:-1,DE: NAT GEO WILD HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7989.ts
#EXTINF:-1,DE: NatGeo Wild Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7990.ts
#EXTINF:-1,DE: National Geographic Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7991.ts
#EXTINF:-1,DE: NDR HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7992.ts
#EXTINF:-1,DE: Nickelodeon HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7993.ts
#EXTINF:-1,DE: NRJ TV Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7994.ts
#EXTINF:-1,DE: Oldenburg eins TV Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7995.ts
#EXTINF:-1,DE: ONE HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7996.ts
#EXTINF:-1,DE: ORF 1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7997.ts
#EXTINF:-1,DE: ORF 2 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7998.ts
#EXTINF:-1,DE: Planet HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/7999.ts
#EXTINF:-1,DE: Pro7 Fun HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8000.ts
#EXTINF:-1,DE: Pro7 MAXX HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8001.ts
#EXTINF:-1,DE: Pro7 MAXX Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8002.ts
#EXTINF:-1,DE: ProSieben HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8003.ts
#EXTINF:-1,DE: ProSieben Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8004.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL 2 HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8005.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL Crime HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8006.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL Crime Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8007.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8008.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL Living HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8009.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL Passion Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8010.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL Television Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8011.ts
#EXTINF:-1,DE: RTL2 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8012.ts
#EXTINF:-1,DE: RTLNITRO HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8013.ts
#EXTINF:-1,DE: RTLNITRO Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8014.ts
#EXTINF:-1,DE: RTLplus Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8015.ts
#EXTINF:-1,DE: Sat 1 Gold
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8016.ts
#EXTINF:-1,DE: SAT.1 emotions
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8017.ts
#EXTINF:-1,DE: SAT.1 Gold Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8018.ts
#EXTINF:-1,DE: SAT.1 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8019.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky 1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8020.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Atlantic  1 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8021.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Action Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8022.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Comedy Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8023.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Emotion Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8024.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky cinema Family Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8025.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8026.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Hits Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8027.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8028.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Cinema Nostalgie Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8029.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 1 HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8030.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 2 HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8031.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 2 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8032.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 3 HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8033.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport 4 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8034.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 1 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8035.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 2 HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8036.ts
#EXTINF:-1,DE: Sky Sport Bundesliga 3 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8037.ts
#EXTINF:-1,DE: Sportdigital HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8039.ts
#EXTINF:-1,DE: SUPER RTL Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8042.ts
#EXTINF:-1,DE: SYFY HD
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8043.ts
#EXTINF:-1,DE: Syfy Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8044.ts
#EXTINF:-1,DE: Tele Regional Passau 1 Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8046.ts
#EXTINF:-1,DE: Tide TV Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8047.ts
#EXTINF:-1,DE: TLC
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8048.ts
#EXTINF:-1,DE: TNT Comedy HD Local
http://iptvtugapt.site:8080/live/b123/b123/8049.ts

Next Post Previous Post